Holstrate
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Holstrate
Locatie
Adres: t.er hoogte van Houtstraat 107 en 109, Peij
Echt
Gemeente Echt-Susteren
Provincie Limburg

Het voormalige kasteelterrein is gelegen langs de N572, de verbindingsweg tussen Echt en Preij, ten oosten van het centrum van Echt. De coördinaten van de vier mogelijke hoekpunten zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Echt, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02 en Google Earth.
Typologie
 (Mogelijk )
Hoe het huis eruit heeft gezien is niet bekend. De enige informatie betreft een koopakte, waaruit kan worden afgeleid dat naast het huis er ook schuren en stallen op het kasteelterrein stonden. Dat er sprake was van een omgrachting blijkt uit de kadastrale minuutkaart gemeente Echt, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 0, waarop het zuidelijk en oostelijk deel nog zijn aangegeven.
Etymologie
Holstrate dankt zijn naam aan de weg waarlangs het was gelegen, de Houtstraat tussen Echt en Pey.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: september 2014

Op het voormalige kasteelterrein thans een garagebedrijf en woningen gevestigd.