Stalberg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Stalberg
Locatie
Adres: Twistedenerweg, 5856 ZA
Wellerlooi
Gemeente Bergen
Provincie Limburg

Het niet voor publiek geopende kasteelterrein met de daarin nog aanwezige funderingsresten van kasteel Stalberg is gelegen op een rivierduin ten zuidoosten van de plaats Wellerlooi nabij gebied De Hamert, tussen de Maas en de Provinciale weg N271.
Typologie
 (Aaname opgrond van strategische ligging)
Omtrent de aard en vormgeving van het voormalige Huis Stalberg is geen informatie beschikbaar, maar gezien de strategische ligging ervan was er waarschijnlijk sprake van een versterkte woning. Het is aannemenlijk, dat men middels dit Huis de scheepvaart op de Maas en het wegverkeer op de verbindingsweg op de oostelijke oever van de Maas heeft willen controleren.
Etymologie
Niet duidelijk is of het Huis is vernoemd naar het oorspronkelijke goed of mogelijk naar de familienaam van de bouwers van het Huis.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: januari 2012

Het thans met bos begroeid kasteelterrein met daarin waarschijnlijk nog funderingsresten van het voormalige kasteel ligt op een rivierduin aan de oostzijde van de Maas.