Spraland
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Spraland
Locatie
Adres: Spralandweg
Oostrum
Gemeente Venray
Provincie Limburg

Het voormalige kasteel is gelegen even ten noordoosten van de bebouwde kom van het dorp Oostrum en ten noordwesten van de Oostrumsche Beek. De aangegeven hoekpunten zijn op basis van de situatie op Google ingeschat als zijnde de hoekpunten van het totale terrein dat vermoedelijk tot het kasteelterrein heeft behoord.
Typologie

Het is onduidelijk tot welke typologie dit kasteel kan worden gerekend. Hoewel het kasteel heeft gestaan op een heuvel geeft de vorm, de locatie en de oudste vermelding ervan eerder aanleiding om aan te nemen dat er sprake moet zijn geweest van een ronde burcht, dan van een motte.
Etymologie
Er is geen informatie beschikbaar, waaruit kan worden afgeleid of de naam van het kasteel is afgeleid van de naam van de heerlijkheid.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: maart 2012

Huidige functie:

De heuvel, die vijf tot zes meter hoog is, heeft aan de top enige ingravingen. De grachten die oorspronkelijk door de Oostrumse Beek gevoed werden zijn dicht geslibd. Het gehele terrein is begroeid met loofhout en struikgewas.