Horst, de
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Horst, de
Locatie
Adres: Ruijtersweg 62, 6101 RB
Echt
Gemeente Echt-Susteren
Provincie Limburg

Het voormalige kasteelterrein is gelegen ten zuiden van het dorp Echt, ten westen van de N276 en de huidige hoeve "De Horst" Ter plaatse van de spoorlijn tussen Roermond en Maastricht. De coördinaten van de hoekpunten van het voormalige kasteelterrein zijn ingeschat op basis van kadastrale minuutkaart gemeente Echt, 1811-1832, Limburg, sectie H, blad 02 in combinatie met Google Earth.
Typologie

Aangenomen wordt, dat het in de negentiende eeuw gesloopte huis Horst is voortgekomen uit het oorspronkelijke "hoff ter Horst", dat vermoedelijk in de zestiende eeuw is verbouwd tot een versterkt huis.
Etymologie
De naam van het Huis verwijst naar de locatie ervan, zijnde een verhoogd liggend ontgonnen gebied te midden of op de rand van een bosrijk gebied.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juni 2013

Van het oorspronkelijk Huis zijn geen resten meer aanwezig. De huidige hoeve is van het gesloten type, waarbij een viertal gebouwen rondom een binnenplaats zijn gegroepeerd. De in het complex aanwezige bedrijfsgebouwen hebben één bouwlaag en worden afgedekt door een zadeldak. Het aan de oostzijde van het complex aanwezige woonhuis heeft twee bouwlagen en wordt afgedekt door een zadeldak. In de twintigste eeuw zijn de oorspronkelijke achtruitsvensters op de verdieping van het woonhuis vervangen door gekoppelde boogvensters. In de gevel zijn ankers met het jaartal 1801 aanwezig. Opmerkelijk is de aanwezige boomgaard met eeuwenoude tamme kastanjes, waarvan de grootste een stamomtrek hebben van 6m.