Welten, 't Huis te / Strijthagen / Genhoes
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Welten, 't Huis te / Strijthagen / Genhoes
Locatie
Adres: Welterkerkstraat 1, 6419 CR
Welten
Gemeente Heerlen
Provincie Limburg

Het huidige huis ligt ten oosten van Welten, aan de rand van het dorp, westelijk van Heerlen, vlakbij de Welter molen. Het oude kasteel lag ten zuiden van de Weltervijver op een rechthoekig omgracht terrein.
Typologie

Het huis was een omgrachte adellijke woning.
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 18-05-2004

Het huidige huis is een rechthoekig bouwwerk van twee bouwlagen onder een leien schilddak. De voorgevel telt drie traveeën met een vooruitspringend middenrisaliet, welke ter hoogte van het dak afgesloten wordt met een fronton, waarin een oeil-de-boeuf. De boogvensters zijn voorzien van luiken, en de openslaande deuren op de verdieping komen uit op een balkon met balustrade. De ingang bevindt zich hieronder. Het gehele huis is witgepleisterd.