Koppelberg, De
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Koppelberg, De
Locatie
Adres: Louerstraat
Dieteren
Gemeente Echt-Susteren
Provincie Limburg

Het kasteelterrein van de voormalige motte met voorburcht is gelegen langs de weg van Dieteren naar Susteren, ten noordoosten van de N296 en ten noordwesten van de N276. De voorburcht lag daarbij ten noordwesten van de motte.
Typologie

De oorspronkelijke versterking bestond uit een op een kunstmatig opgeworpen heuvel aanwezige bebouwing met ten noordwesten ervan een voorterrein. Zowel motte als voorterrein waren omgracht.
Etymologie
Daar het eerste gedeelte van de naam (koppel) verwijst naar gemeenschappelijk bezit, lijkt het erop dat de motte oorspronkelijk mogelijk een andere naam had, maar dat deze naam verloren is gegaan nadat de motte niet meer bewoond werd. De naam Koppelberg is in de loop der tijd mogelijk afgeleid van het nabij gelegen Koppelveld.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juli 2013

Van het voormalige kasteelterrein van motte met voorterrein is alleen nog de kunstmatig opgeworpen heuvel zichtbaar. Van de gedempte voormalige omgrachting zijn in het maaiveld nog contouren zichtbaar. Hoewel in een gedeelte van de kunstmatig opgeworpen heuvel reeds eerder onderzoek heeft plaats gevonden, zijn er mogelijk nog meer funderingsresten van het kasteel aanwezig.