Wiegelrade
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wiegelrade
Locatie
Adres: Wiegelraderstraat 10, 6456 AS
Bingelrade
Gemeente Onderbanken
Provincie Limburg

Het huis ligt ten zuidwesten van Bingelrade, buiten de bebouwde kom, langs de verbindingsweg tussen Bingelrade en Doenrade bij het gehucht Viel.
Typologie
 (betreft een hoeve)
Aangenomen wordt, dat het oorspronkelijke huis een hoeve is geweest, die wat vormgeving betreft er min of moet hebben uitgezien, zoals de thans nog aanwezige gesloten hoeve uit 1658, die in de twintigste eeuw is gemoderniseerd.
Etymologie
Het is niet bekend, waar de naam van het huis vanaf is geleid. Mogelijk heeft de oorspronkelijke naam Wijgelrode betrekking op het ontginnen (rode) van een stuk land.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: maart 2015

Huidige functie:

Door de huidige bewoners van Wiegelrade wordt momenteel een kleinschalig biologisch ingesteld gemengd bedrijf gerund in combinatie met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.