Weyershof / De Onderste hof;
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Weyershof / De Onderste hof;
Locatie
Adres: Groeneweg 10, 6441 LL
Brunssum
Gemeente Brunssum
Provincie Limburg

Het oorspronkelijke "kasteelterrein" was gelegen ten noordwesten van Brunssum aan de Molenbeek, nu Merkelbeker Beek genoemd, ter hoogte van de thans aanwezige hoeve en ten noordoosten van de oude parochiekerk van Merkenbeek en het voormalige klooster. Door de tweede benaming "De Onderste Hof" zou verwarring kunnen ontstaan omtrent de locatie in verband met de vermelding in het leenregister dat De Onderste Hof de tweede naam zou zijn van De Vossenhof en niet van Wijershof, beide te Merkelbeek. Aangenomen wordt echter, dat de Vossenhof betrekking heeft op de iets noordelijk gelegen "Vossenberg".
Typologie
 (Aanname op basis van omgracht eiland op kadastrale minuut uit 19e eeuw)
Hoe het oorspronkelijke huis er heeft uitgezien is niet bekend. Op grond van de op de kadastrale minuut uit 1820 nog aanwezige vijvers met daarin een eiland, zou er misschien sprake geweest kunnen zijn van een omgrachte woontoren. Er zou in ieder geval sprake geweest moeten zijn van een verdedigbaar huis.
Etymologie
Naar wordt aangenomen is het huis vernoemd naar de familie de Wijer, die waarschijnlijk de eerste eigenaren ervan waren. Het is evenwel ook denkbaar, dat het huis is vernoemd naar de ter plaatse aanwezige vijver of poel (wijer) en dat deze naam later door de bezitters ervan is overgenomen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: februari 2015

Van het oorspronkelijke huis zijn mogelijk alleen in de ondergrond nog restanten aanwezig. Het thans nog aanwezige uit de zeventiende eeuw stammende huis is als boerenbedrijf in gebruik.