Wambach / Wambeke
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wambach / Wambeke
Locatie
Adres: Langs Kaldenkerkerweg
Tegelen
Gemeente Venlo
Provincie Limburg

Het met een brede omgrachting omgeven huis Wambach lag ten zuidoosten van Tegelen, buiten het dorp langs de weg van Tegelen naar Kaldenkirchen, tussen de Tegelse woonwijk Heide en de Duits-Nederlandse grens. De coordinaten van het omgrachte kasteelterrein zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Tegelen,1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02 in combinatie met Google Earth..
Typologie

Het thans geheel verdwenen huis bestond uit een omgracht complex gebouwen, dat ten tijden van de "Van Holtmeulens" ook wel "jachthuis van Holtmühle" werd genoemd.
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de beek die de rondom het huis aanwezige gracht voedde.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2012

Het terrein is thans bestemd voor dagrecreatie en beplant met bomen en voorzien van waterpartijen.