Terveurdt
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Terveurdt
Locatie
Adres: mogelijke locatie prof. Eykmanlaan
Hoensbroek
Gemeente Heerlen
Provincie Limburg

Het is niet duidelijk, waar het voormalig kasteelterrein van Terveurdt moet hebben gelegen.
Een mogelijk locatie is die ter hoogte van de professor Eykmanlaan in Hoensbroek ter plaatse van de plek, waar in het verleden de Caumerbeek overging in de Molenbeek. Op deze locatie was in het verleden een terp aanwezig. Of het kasteel op die terp heeft gestaan, is niet duidelijk. Betreffende locatie is gelegen ten oosten van het aan de Gravin van Schönbornlaan gelegen zwembad Terveurdt .
In bepaalde documenten wordt ook wel aangegeven, dat het voormalige kasteelterrein gelegen zou zijn ter plaatse van het nieuwbouwwijk Rennemig. Hiervoor zijn echter geen aanwijzingen.
Verder leidt de thans nog aanwezige bebouwing in Barrier, een buurtschap van Klimmen in de gemeente Voerendaal, mogelijk tot verwarring. Dit huis Terveurt staat aangegeven op de Tranchotkaart 74 Oost Valkenburg- 75 Heerlen en wordt door Habets in "de geschiedenis van het leenhof en de lenen van Valkenburg" vermeld als "De hoef ter Veurdt". Om de verwarring nog groter te maken is er in "Leen-en Laathoven in de Maaslandse Territoria voor 1795" sprake van "Laathof Ter Veurdt", dat evenwel weer niet overeenkomt wat bezitsgeschiedenis met het door Habets omschreven huis.
Typologie

Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit de vorm en afmetingen van het in 1470 als een hof omschreven Terveurdt zouden kunnen worden afgeleid.
Etymologie
De naam van het huis zou afgeleid kunnen zijn van "voorde", hetgeen betekent een doorwaadbare plaats.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: maart 2018

Van het oorspronkelijke huis zijn geen restanten meer aanwezig. kasteel is niets meer over. Er is een complete nieuwe wijk gebouwd op het terrein.
Over de verschijningsvorm van Terveurdt, in 1470 omschreven als een hof waarvan onder meer een huis deel uitmaakte, is niets bekend. Op de Tranchotkaart uit 1801-1813 zijn een tweetal vijvers zichtbaar. Het waren mogelijk restanten van de kasteelgrachten, maar het kunnen ook visvijvers zijn geweest.