Het Slotje / Ter Bruggen
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Het Slotje / Ter Bruggen
Locatie
Adres: Brugstraat
Stein
Gemeente Stein
Provincie Limburg

Het huis, waarvan het laatste gedeelte halverwege de twintigste eeuw werd gesloopt, was gelegen aan de westrand van het dorp Stein, tussen het centrum van het dorp en het stroomgebied van de Maas.
Typologie
 (Het oorspronkelijke huis van voor 1330)
Hoe het Huis er moet hebben uitgezien is niet bekend. Op grond van de kadastrale minuutkaart gemeente Stein, 1811-1832, Limburg, sectie A, blad 02 kan worden afgeleid, dat Het Slotje in de negentiende eeuw bestond uit een U-vormig complex gebouwen rondom een kleine afgesloten binnenplaats. Op dat ogenblik was van de omgrachting alleen het westelijk deel nog aanwezig.
Etymologie
Waar de naam 'Het Slotje' vanaf is geleid is niet bekend. De ander gehanteerde naam 'Ter Bruggen' is afgeleid van de naam van een van de latere eigenaren Hendrik van Bruggen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juli 2014

Van het huis zijn geen restanten meer aanwezig. Op het kasteelterrein zijn thans woningen gebouwd.