Laar
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Laar
Locatie
Adres: n.v.t.
Nuth
Gemeente Nuth
Provincie Limburg

Het voormalige kasteelterrein van het adellijke huis Laar is gelegen ten oosten van Nuth, ten noorden van de rijksweg A76 en de spoorlijn Sittard-Heerlen tussen de gehuchten Laar en Schuureik.
Typologie
 (Inschatting)
Er zijn geen gegevens beschikbaar, waaruit de vormgeving en de afmetingen van het voormalige hof kunnen worden afgeleid.
Etymologie
De naam zou afgeleid kunnen zijn van de benaming laar, zijnde een open plaats in een bos.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: april 2015

Van het voormalige huis met mogelijk voorhof en bijbehorende omgrachting zijn geen restanten meer aanwezig. De thans nog aanwezige boerderij stamt uit de tweede helft van de negentiende eeuw en staat op de plaats van de oorspronkelijke pachtboerderij.