De Thombe / De Oude Borg / Vetus Castrum / Brommelentrom;
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
De Thombe / De Oude Borg / Vetus Castrum / Brommelentrom;
Locatie
Adres: Van Schaikweg ongen. 6200AA
Maastricht;
Gemeente Maastricht;
Provincie Limburg

Het voormalig kasteelterrein is gelegen ten zuiden van Maastricht, tussen de N619 en de St. Pietersberg langs de Van Schaikweg ter hoogte van het landgoed Neckum.
Typologie

Oorspronkelijk was het kasteel een woontoren, gebouwd op een kunstmatig opgeworpen heuvel. In de zeventiende eeuw heeft men het ten behoeve van het beleg van Maastricht omgebouwd tot een schans.
Etymologie
Het goed heeft in de loop van de tijd diverse namen gehad. Deze zijn afgeleid van de functie of het gebruik ervan in het verleden. Zo zijn Ouden Borg en Ouborch afgeleid van Borg (vluchtheuvel), en zijn Spaanse Heuvel, Brommelentrom en Franse Batterij afgeleid van de functie als versterking tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2016

In de begroeide heuvel aan de Jekerzijde van de St. Pietersberg bevinden zich de restanten van een middeleeuwse woontoren. De top van de heuvel is verstoord door ontgravingen ten behoeve van het in 1920 uitgevoerde funderingsonderzoek.