Putting, de / Putteneyck
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Putting, de / Putteneyck
Locatie
Adres: Bosakkerweg
Kessel
Gemeente Peel en Maas
Provincie Limburg

Het oorspronkelijk omgrachte adellijke huis lag ten noorden Kessel, een eind buiten de bebouwde kom in het gehucht Den Hout, aan de weg naar Baarlo iets ten noorden van de huidige boerderij. De coördinaten van de hoekpunten van het omgrachtte terrein zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Kessel, 1811-1832, Limburg, sectie A, blad 03 en Google Earth
Typologie

Het in fasen gebouwde huis betrof een omgrachte adellijke woning, waarvan het oudste gedeelte naar men aanneemt stamt uit de 13e eeuw..
Etymologie
Het is niet bekend waaraan de naam van het oorspronkelijk hof is ontleend.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: augustus 2011

Huidige functie:

Ter plaatse van het oorspronkelijke kasteelterrein is thans een akker aanwezig. In de naastliggende boerderij is de oorspronkelijke gevelsteen met het alliantiewapen van de families Von Hundt zum Busch en Van Erp en het jaartal 1652 ingemetseld.