Overbunde(hof), Huize
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Overbunde(hof), Huize
Locatie
Adres: Kloosterweg 58, 6241 GB
Bunde;
Gemeente Meerssen;
Provincie Limburg

Het huis ligt aan de noordoostelijke rand van het dorp Bunde, ten westen van de A2.
Typologie

Hoe het oorspronkelijke huis, dat in 1397 zou zijn verwoest, er heeft uitgezien is niet bekend. In de zestiende eeuw is er sprake van een gesloten hoeve. Eind negentiende eeuw werden de op dat ogenblik nog aanwezige gebouwen van de hoeve verbouwd en uitgebreid tot een kloostercomplex. In 2003 werd gestart met de verbouwing van diverse gebouwen van het klooster tot woningen.
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de familie die eigenaar was van het huis in de veertiende eeuw.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juli 2015

Huidige functie:

De restanten van de gesloten hoeve uit de vijftiende eeuw, zijn niet meer herkenbaar opgenomen in de thans nog aanwezige gebouwen van het kloostercomplex, dat in 1875 op de locatie van het Overbunderhof werd gebouwd.