Bexhuis / De Spieker / 't Heufke / Hof van Nuth
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Bexhuis / De Spieker / 't Heufke / Hof van Nuth
Locatie
Adres: Heufkestraat / Dorpstraat
Brunssum
Gemeente Brunssum
Provincie Limburg

Het voormalige kasteelterrein is gelegen in het centrum van het huidige Brunssum binnen het gebied, dat thans wordt omsloten door de Heufkestraat, de Dorpstraat en de Ridder Bexstraat.
Typologie
 (Omgracht huis met bijgebouwen)
Voor zover bekend bestond het oorspronkelijke huis uit een omgrachte adellijke huis, dat een herenhuis met bijbehorende bijgebouwen omvatte.
Etymologie
Het voormalige huis stond bekend onder diverse namen. De naam "Hof van Nuth" is afgeleid van een van de eerste families, die het huis in eigendom hadden. De naam "Bexhuis" is afgeleid van een van de bekendste families, het adellijke geslacht Bex, die het huis hebben bewoond. De naam "Spieker" is gerelateerd aan de relatief kleine afmetingen van het kasteel, terwijl "t Heufke" samenhangt met de vormgeving, namelijk een complex bestaande uit rondom een binnenplaats gegroepeerde gebouwen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: maart 2015

De oorspronkelijke omgrachting is gedempt en alle gebouwen zijn halverwege de twintigste eeuw gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Alleen het alliantiewapen van de families Bex en Bocholtz is bewaard gebleven en ingemetseld in een van de gebouwen aan de Heufkestraat in de directe omgeving van het voormalige kasteelterrein.