Douve / de Bovenste Hof / Merkelbeek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Douve / de Bovenste Hof / Merkelbeek
Locatie
Adres: Akkerweg 5A, 6441LG Brunssum
Brunssum
Gemeente Brunssum
Provincie Limburg

In het leenregister van de Leenen van Valkenburg is aangegeven: "het huis en hoef van Merkelbeek van oudsher genoemd de Douve of de Bovenste hof....... was een groot leen der mankamer van Valkenburg". Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat Merkelbeek heeft bestaan uit de adellijke woning De Douve en het hof De Bovenste Hof, of dat de namen Merkelbeek, de Douve en de Bovenste hof op hetzelfde huis betrekking hebben. Vooralsnog wordt van het laatste uitgegaan. Momenteel is alleen de locatie van het huidige Huis De Bovenste Hof in Brunssum bekend. Indien De Bovenste Hof van oudsher een hoeve behorende bij het adellijke huis De Douve was, dan zou de locatie van dit laatste huis waarschijnlijk meer gezocht moeten worden in de omgeving van het buurtschap Douvergenhout, het voormalige gehucht Hout en Douve, waar bij graafwerkzaamheden mogelijk de restanten van een kasteel zijn gevonden.
Typologie
 (De Douve)
Hoe het adellijke Huis Douve er heeft uitgezien en waar het heeft gestaan is niet bekend. Indien de benamingen "Huis en hoef Merkelbeek", "De Douve" en "De Bovenste Hof" betrekking hebben op hetzelfde huis, dan is de meest waarschijnlijke locatie ervan die van de huidige hoeve "De Bovenste Hof" in Brunssum.
Etymologie
Mogelijk is de naam Douve afgeleid van de kwaliteit van de grond ter plaatse. Douve zou slechte grond kunnen betekenen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: Januari 2015

Huidige functie:

In de thans op de plaats van het oorspronkelijke huis aanwezige boerderij uit de achttiende eeuw is een paardenfokkerij en zorgboerderij gevestigd.