De Spijker / Hof te Lomm
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
De Spijker / Hof te Lomm
Locatie
Adres: Kapelstraat 34, 5943 AE
Lomm
Gemeente Venlo
Provincie Limburg

Het huis ligt aan de noordwestelijke rand van het dorp Lomm, tussen de Maas en het centrum van het dorp. In verband met het ontbreken van de nodige informatie ook op de kadastrale minuutkaart: gemeente Arcen en Velden,1811-1832, Limburg, sectie B, blad 02 en op Google Earth is het niet mogelijk om de afmetingen van het voormalige kasteelterrein aan te geven.
Typologie
 (Een Hof (te Lomm) als mogelijke voorloper van De Spijker)

Aangenomen wordt, dat op deze locatie eerst een boerderij (Hof te Lomm) heeft gestaan, die eind zestiende eeuw is vervangen door het huidige stenen gebouw. Hoewel wordt aangenomen, dat dit laatste gebouw omgracht was, zijn tot nu toe hiervoor geen bewijzen gevonden.
Etymologie
De benaming Spijker (of Spieker) van het thans nog aanwezige huis is ontleend aan zijn verschijningsvorm. Het betreft een rijzig vrijstaand woonhuis, zoals dat in het Gelderse rivierengebied sinds het einde van de vijftiende eeuw werd gebouwd als een eenvoudige edelmanswoning of een buitenverblijf van vermogende stedelingen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: maart 2012

Het huidige huis is een hoog opgaand rechthoekig bouwwerk van twee verdiepingen op een overwelfde kelderruimte. Het huis wordt gedekt door een pannen zadeldak, aan één kant afgesloten door een tuitgevel, aan de andere kant door een gezwenkte topgevel. Het gehele huis is met cement gepleiserd. De ingang bevindt zich in het midden van de voorgevel en is bereikbaar via een trap. Aan de westzijde bevindt zich een lage aanbouw van twee bouwlagen eveneens onder een pannen zadeldak. Het gebouw gaat schuil achter hoge populieren. Achter het huis bevinden zich thans de dienstgebouwen.