Vroenhof of de Oude Pastorie;
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Vroenhof of de Oude Pastorie;
Locatie
Adres: Oude Pastorie t.h.v. 4, 6191 HW
Neerbeek;
Gemeente Beek;
Provincie Limburg

Het voormalige kasteelterrein met het nog overgebleven bouwdeel is gelegen ten zuidwesten van de A76 en ten oosten van de A2 tussen Beek en Neerbeek.
Typologie

 (pastorie na 1780)
Aangenomen wordt, dat de oorspronkelijke bebouwing bestond uit een omgrachte adellijke woning. Deze bebouwing is eind achttiende eeuw gesloopt en vervangen door een pastorie, waarvan het thans nog aanwezige gebouwtje onderdeel uit maakte.
Etymologie
De naam Vroenhof is een samenvoeging van vroen, wat betekent "van de heer" en hof wat woonplaats inhoud.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: november 2014

Van de U-vormige bebouwing uit de achttiende eeuw is thans allen nog het zuidwestelijke gedeelte aanwezig. Dit gedeelte bestaat uit een bouwvallig bakstenen T-vormig gebouwtje, waarbij de twee loodrecht op elkaar staande bouwdelen van één laag, die worden afgedekt door een zadeldak met pannen. Aan de zuidzijde is het gebouw uitgebreid met een houten uitbouw, die wordt gebruikt voor opslag. Het noordelijke bouwdeel is aan de westzijde uitgebreid met een aanbouw, uitgevoerd in mergelstenen. De gemeente Beek en Stichting en de Stichting Het Limburgs Landschap hebben aangegeven de Oude Pastorie in oude glorie te willen herstellen en de omgrachting weer te willen uitgraven.