Vroenhof;
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Vroenhof;
Locatie
Adres: Vroenhof 87, 6301 KE
Houthem;
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Provincie Limburg

Het terrein van het voormalige landhuis Vroenhof is gelegen aan de Provinciale weg Vroenhof, de verbindingsweg tussen Meerssen en Valkenburg.
Typologie

Op de locatie van het huidige gebouw moet in de middeleeuwen een hoeve hebben gestaan. Hoe die hoeve er heeft uitgezien is niet bekend. Uit de kadastrale kaart blijkt, dat er op deze locatie begin 19e eeuw een rechthoekig landhuis van ca. 22x25m heeft gestaan, bestaande uit een rechthoekig gebouwencomplex, waarvan de gebouwdelen rondom een centrale binnenplaats waren gegroepeerd.
Etymologie
Een vroenhof of vroonhof was in de Middeleeuwen de hoeve van een landsheer, van waaruit de omringende landbouwgronden werden geëxploiteerd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: oktober 2016

Huidige functie: