Afferden
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Afferden
Locatie
Adres: Heukelomstraat/Veerweg
Afferden
Gemeente Bergen
Provincie Limburg

Het geheel verdwenen kasteel moet hebben gelegen ten westen van Afferden in de uiterwaarden van de Maas tussen de Maas en de provinciale weg N271 ter hoogte van de veerweg. In de directe omgeving stroomt de Eckeltsche Beek uit in de Maas. Uit de kadastrale minuutkaart, gemeente Bergen, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 05 blijkt, dat er begin negentiende eeuw al geen bebouwing meer aanwezig was.
Typologie

Omtrent de exacte vorm van het voormalige kasteel zijn geen gegevens beschikbaar. Uit de tekening van Van Beurden uit 1908 is op te maken dat kasteel bestond uit een met grachten omgeven hoofd- en voorburcht.
Etymologie
In verband met het ontbreken van een oorspronkelijke naam, heeft men het voormalige huis vernoemd naar de plaats waar het heeft gestaan.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: december 2011

In de tweede helft van de twintigste eeuw werden de nog aanwezige funderingsresten grotendeels verwijderd en werd het terrein geëgaliseerd. Momenteel loopt de provinciale weg Nijmegen-Venlo (N271) gedeeltelijk over het voormalige kasteelterrein.