Hove, Ten
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hove, Ten
Locatie
Adres: Haagveld 2, 5981 PK
Panningen
Gemeente Peel en Maasbree
Provincie Limburg

De locatie van het voormalige huis Ten Hove is gesitueerd ten noordwesten van de bebouwde kom van het dorp Panningen, ten westen van de N560. De indicatief aangegeven hoekpunten zijn afgeleid van een kaart uit 1734 uit het archief van de gemeente Peel en Maas, betreffende de voormalige gemeente Helden, in combinatie met de kadastrale minuutkaart: gemeente Helden,1811-1832, Limburg, sectie E, blad 01 en Google Earth.
Typologie
 (Aanname op grond van een kaart uit 1734)
Er zijn geen duidelijke tekeningen of beschrijvingen van het Huis beschikbaar. De enige beschikbare informatie betreffen een thiendekaart uit 1685 en een kaart uit 1734, die beschikbaar zijn in het archief van de voormalige gemeente Helden, thans onderdeel van de gemeente Peel en Maas, en een tekening van Jan de Beijer. Op de kadastrale minuutkaart: gemeente Helden,1811-1832, Limburg, sectie E, blad 01 zijn alleen nog bouwdelen van de voormalige voorburcht aangegeven.
Etymologie
Er is geen informatie beschikbaar, waaruit kan worden afgeleid waarvan de naam Ten Hove is afgeleid. Daar het oorspronkelijke leengoed de naam "Hoof" had, lijkt het reëel om aan te nemen, dat de naam van het "hof Ten Hove" hiervan is afgeleid. Aan het eind van de 14e eeuw werd het goed ook omschreven als het hof "ten Have".
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: maart 2012

Op de locatie van de voormalige voorburcht is thans de boerderij "De Hoof" aanwezig.