De Donck (Gasdonk)
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
De Donck (Gasdonk)
Locatie
Adres: De Donckstraat 23, 5975 AB
Sevenum
Gemeente Horst aan de Maas
Provincie Limburg

Het kasteelterrein van het voormalige Huis De Donck ligt aan de noordelijke uitvalsweg van het dorp Sevenum richting Horst. De hoekpunten betreffen de vier hoeken van de oorspronkelijke omgrachting ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Sevenum, 1811-1832, Limburg, sectie G, blad 02 in combinatie met Google Earth.
Typologie

Het oorspronkelijke Huis De Donck was waarschijnlijk een omgrachte riddermatige woning bestaande uit twee ronde stenen torens onderling verbonden door een L-vormig gebouw. Een en ander zoals aangegeven door de landmeters Thomas Haretz en Adam Blum en op de Pruisische "Thiends Carten" van 1745
Etymologie
Voorzover bekend worden leden van de familie Van der Donck als de vroegste heren in Sevenum beschouwd. Niet duidelijk is evenwel of zij betrokken waren bij de bouw van het Huis De Donck en of zij mogelijk de de naamgever ervan zijn geweest. Mogelijk dat de naam is afgeleid van de naam Donk, hetgeen betekent een zandige hoogte in een moerassig gebied.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2011

Het voormalige kasteelterrein is thans in gebruik als agrarisch bedrijf met daarop de in 1941 gebouwde boerderij.