Baersdonck
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Baersdonck
Locatie
Adres: Venloseweg
Grubbenvorst
Gemeente Horst aan de Maas
Provincie Limburg

Het huis Baersdonck lag ten zuiden van kasteel Grubbenvorst op een hoge oeverwal langs de Maas (Hupperetz, Olde Meierink & Rommes 2005, 126), naast de Venloseweg. Het oorspronkelijke kasteel is naar men aanneemt in de 17e eeuw verdwenen. De tot het huis behorende boerderij en schuren zijn aan het einde van de 18e of aan het begin de 19e eeuw afgebroken. Op de kadastrale minuut uit 1821 (http://watwaswaar.nl, gebouw nr. 116, geraadpleegd juni 2011) zijn het ‘huys’ en de ‘schuyre’ nog zichtbaar. Aan de hand hiervan zijn de coördinaten van het toenmalige kasteelterrein bepaald.
Typologie

Er zijn geen gegevens bekend omtrent de vormgeving en afmetingen van het huis.
Etymologie
Niet duidelijk is of de familie Van Baersdonck zich naar het huis vernoemde, of dat het huis naar de familienaam is vernoemd. In ieder geval wijst het deel 'donck' in de naam naar een verhoogd terrein dat bescherming bood tegen hoog water. Verder komt het deel 'baers' overeen met de vis, zoals opgenomen in het familiewapen. Let ook op de voornaam van Bars van Baersdonck, een van de belangrijke leden van de familie in de 14e eeuw.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 09-05-2004

Huidige functie:

Van het huis is boven het maaiveld niets meer over. Het oorspronkelijke kasteelterrein is momenteel als grasland in gebruik.