Ghoor / Nienghoor
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ghoor / Nienghoor
Locatie
Adres: Ghoor 1, 6083 NA
Nunhem
Gemeente Leudal
Provincie Limburg

Het oorspronkelijke kasteel (Nien)ghoor was gelegen in het dorp Nunhem op de grens met het ten noorden ervan gelegen dorp Neer, ten zuiden van de Neerbeek en ten westen van de N273. Op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Neer, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 01 kan worden afgeleid, dat de hoofdburcht van het kasteel begin negentiende eeuw al was verdwenen. Alleen delen van de voorburcht vormen thans nog onderdeel van de hedendaagse boerderij Nienghoor.
Typologie

Van het kasteel zijn alleen een aantal tekeningen uit zestiende en achttiende eeuw bekend. Op grond hiervan kan worden afgeleid, dat het huis oorspronkelijk een vierkante burcht met drie hoektorens zou moeten zijn geweest.
Etymologie
De naam van het huis is ontleend aan de familie Van Ghoor, die het huis eens bewoonde. Hoewel ter onderscheid van het vermeende oudere kasteel Aldenghoor hier Nien (nieuw) is toegevoegd, is het niet geheel zeker of dit wel juist is.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: augustus 2012

Huidige functie:

Links van de N273 tussen Nunhem naar Neer staan de restanten van het voormalige kasteel (Nien)ghoor. Dit betreffen de nog in gebruik zijnde gebouwen van de voormalige voorburcht, die in de loop van de negentiende eeuw grotendeels zijn hersteld of vervangen. De restanten van het reeds in de achttiende eeuw vervallen kasteel zijn in 1796 gesloopt. Van de oorspronkelijk rondom hoofdburcht en voorburcht aanwezige omgrachting is slechts een klein deel van de buitenste omgrachting nog aanwezig.