Bongart, de / De Munt
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Bongart, de / De Munt
Locatie
Adres: Van Wevelickhovenstraat 1, 5931 KS
Tegelen
Gemeente Venlo
Provincie Limburg

Het voormalige kasteelterrein met de huidige bebouwing is gelegen ten oosten van het centrum van Tegelen even ten zuid-oosten van de Provinciale weg N271 richting Venlo. De aangegeven coördinaten betreffen de hoekpunten van de binnenste omgrachting en zijn vastgesteld op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Tegelen,1811-1832, Limburg, sectie B, blad 01 in combinatie met Google Earth.
Typologie
 (tot eind 17e eeuw)
 (landhuis vanaf 1733 op voorburcht)
 (Vanaf 1875 uitbreiding landhuis tot klooster )
Het huidige kloostercomplex is ontstaan uit het zuidelijk deel van de gebouwen van de voormalige voorburcht, die omstreeks 1733 werden verbouwd tot een nieuw landhuis, dat op zijn buurt in 1875 weer verder werd uitgebreid en aangevuld.
Etymologie
Het oorspronkelijk op deze locatie gelegen kasteel droeg de naam "De Bongart" , welke ontleend zou zijn aan de ring van tuinen en boomgaarden die tussen de binnenste en buitenste omgrachting aanwezig was.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2012

Het in 1733 op het terrein van de voorburcht gebouwde landhuis vormt thans onderdeel van het in de tweede helft van de 19e eeuw gesticht klooster van de zusters benedictinessen van het Heilige Sacrament. Dit tweelaagse met een mansardedak afgedekte gebouw is gesitueerd op de zuidoosthoek van diverse rondom een binnenplaats gegroepeerde gebouwen. Dit gebouwencomplex is gelegen aan de linkerzijde van de ingang aan de zijde van de Van Wevelickhovenstraat. Rechts van deze ingang is de in 1698 gebouwde pachtboerderij gesitueerd, welke is voorzien van een zadeldak tussen gezwenkte topgevels. De twee beschermde poortpijlers zijn tussen beide gebouwen ingeklemd. Het gehele huis is omringd door een hoge muur.