Verduynen / Echt
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Verduynen / Echt
Locatie
Adres: Berkelaarstraat 15, 6101 AV
Echt
Gemeente Echt- Susteren
Provincie Limburg

Het huis is gelegen aan de rand van het dorp Echt, ten noordwesten van het oude centrum van het dorp, tussen de Maasbrachterweg en de A2.
Typologie
 (Mogelijke voorloper van huidige landhuis)
 (Aanwezige landhuis uit zeventiende eeuw)
Hoe het allereerste huis er heeft uitgezien is niet bekend. Het thans nog aanwezige huis betreft een landhuis uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, dat in de loop van de twintigste eeuw grondig is gerestaureerd.
Etymologie
Aangenomen wordt dat het huis is vernoemd naar de familie die omstreeks 1400 eigenaar moet zijn geweest van het goed. Uit de beschikbare informatie kan echter niet worden afgeleid of er toen reeds sprake was van een huis.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 27-04-2004

Via een lange oprijlaan is het voorterrein met links het oorspronkelijke koetshuis met paardenstallen vanaf de Berkelaarsweg te bereiken. Het op het omgrachte kasteelterrein gesitueerde hoofdgebouw is via een vaste brug vanaf het voorterrein bereikbaar. Het uit de tweede helft van de zeventiende eeuw stammende hoofdgebouw is rechthoekig van vorm, bestaat uit twee woonlagen boven een soutterain en wordt afgedekt door een schilddak. De in baksteen uitgevoerde gevel heeft een symmetrische indeling met halverwege de voorgevel een uitspringend middenrisaliet tussen Dorische pilasters. De uitbouw aan de achterzijde met het daarin opgenomen trappenhuis is in de achttiende eeuw in opdracht van de toenmalige eigenaar Jan Alexander Michiels er aan toegevoegd. Het in de hal aanwezige stucplafond in bij de verbouwing en modernisering eind achttiende eeuw aangebracht. In de keuken is nog de oorspronkelijke schouw aanwezig. Ten zuiden van het huis is een omgrachte moestuin/boomgaard aanwezig. Bij de uitgebreide restauratie in 1968 is het witte pleisterwerk dat in de achttiende eeuw was aangebracht weer verwijderd.