Carisborg / Chorushof / Heydenhofke;
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Carisborg / Chorushof / Heydenhofke;
Locatie
Adres: n.v.t.
Heerlen;
Gemeente Heerlen;
Provincie Limburg

Het huis was gelegen op de Heerlerhei, ten noorden van het centrum van Heerlen, ten zuiden van de N276, ten westen van de Hei-Carisborgweg ter hoogte van het aldaar gelegen sportcomplex.
Typologie

Het huis was een omgrachte adellijke woning.
Etymologie
Heydenhofke zou de oorspronkelijke naam van het huis zijn geweest. De naam Chorushof is vervolgens afgeleid van de naam van de familie die het goed in de 14e eeuw in bezit hadden. De naam Carisborg is daarna gerelateerd aan de volgende eigenaren uit de 15e eeuw, de familie Van Rodenbroek, waarvan diverse leden de voornaam Karis hadden.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juni 2017

De locatie van het voormalige kasteelterrein is afgegraven ten behoeve van bruinkoolwinning en thans onderdeel van een sportcomplex