Meerlo / 't Kasteelke
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Meerlo / 't Kasteelke
Locatie
Adres: Moleneind 4-6, 5864 AA
Meerlo
Gemeente Horst aan de Maas
Provincie Limburg

Het huis ligt aan de rand van het dorp Meerlo, even ten noorden ervan, aan de weg naar Wanssum. De aangegeven coördinaten betreffen de hoekpunten van het kasteelterrein zoals afgeleid van de kadastrale minuutkaart van de gemeente Meerlo, Limburg, 1811-1832, sectie D, blad 01 in combinatie met Google Earth.
Typologie

De typologie van het middeleeuwse kasteel is onbekend. Het oorspronkelijke stamslot van de Heren van Mierlaer (Mirlaer) is in de Tachtigjarige Oorlog verwoest (mogelijk door brand in de as gelegd in 1581) en tijdens het Twaalfjarige Bestand vervangen door de thans nog aanwezige besloten hoeve met geïncorporeerd herenhuis. De thans nog aanwezige bebouwing stamt uit het begin van de 17de eeuw en maakte onderdeel uit van een omgrachte slothoeve, die in diezelfde eeuw werd gebouwd op het oorspronkelijke kasteelterrein.
Etymologie
De naam van huis en heerlijkheid, 'Meerlo', is afgeleid van de familienaam van de heren van Mierlaer (Mirlaer). 'Mierlaer' is een samenvoeging van de woorden 'mier' en 'laer'. Hierbij duidt 'mier' op een moerassig gebied en 'laer' op een open, bewoonde plek.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: oktober 2011

Huidige functie:

Het huidige gebouwencomplex heeft in principe nog de indeling en vormgeving zoals die bestond eind 17de eeuw. Aan de zuidzijde een poortgebouw van twee verdiepingen onder een pannen zadeldak, aan weerszijden afgesloten door trapgevels. In de bakstenen topgevels bevinden zich duivengaten. Aan de noord-oostzijde van het poortgebouw is een kleine woning aangebouwd met daarnaast het bakhuis. Aan de zuid-westzijde van het poortgebouw sluit een tweebeukige schuur aan met een L-vormige plattegrond en afgedekt door een pannen zadeldak. Op het binnenterrein is het woongedeelte gesitueerd, bestaande uit een oorspronkelijk fors tweebeukig woonstalhuis met een steil zadeldak en voorzien van bakstenen topgevels.