Stru(y)ver / Groot Gei(t)sbach / Reynartshof, hoeve de
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Stru(y)ver / Groot Gei(t)sbach / Reynartshof, hoeve de
Locatie
Adres: Ten Esschen 80, 6412 PR
Heerlen
Gemeente Heerlen
Provincie Limburg

Het terrein van het voormalige kasteel Stru(y)ver is gelegen tussen de A76 en de N281 en ten zuidwesten van het tot de gemeente Heerlen behorende buurtschap Ten Esschen. Op het terrein van "Huis Stru(y)ver" bevinden zich thans nog de restanten van de uit de achttiende eeuw stammende Stru(y)verhoeve en op ca. 250m ten westen hiervan de kasteelheuvel (motte) van het voormalige kasteel van vóór de dertiende eeuw.
Typologie


Het oorspronkelijke huis was een kasteel van het zogenaamde 'abschnittsmotte' type, waarbij de "kasteelheuvel" is ontstaan door de rondom de bestaande verhoging in het landschap aanwezige grond weg te graven. Deze motte is nog zichtbaar in het landschap. Wanneer de op en rondom deze motte aanwezige bebouwing is gesloopt, is niet bekend. Op het terrein bevinden zich nog de restanten van een door brand verwoeste gesloten hoeve uit de achttiende eeuw, de mogelijke agrarische voortzetting van het oorspronkelijke kasteel.
Etymologie
Wat de oorsprong is van de naam "De Stru(y)ver", is niet bekend. De oudst bekende benaming van het goed en het kasteel is "de hoff zo Gheisbach", zoals vermeld in het leenregister van Valkenburg. Mogelijk dat er op dat ogenblik sprake is van een groter gebied, dat in latere tijden werd onder verdeeld in een Groot Gei(t)sbach of Alden Lenartshoff (het huidige Stru(y)ver) en Klein Gei(t)sbach (het huidige Prickenis).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: februari 2018

Het tot ca. 2017 in gebruik zijnde huis Stru(y)ver of Struijverhof was een hoeve met een binnenplaats, opgetrokken uit baksteen met speklagen. Het huis is/was voorzien van taustenen tussendorpelkozijnen en houten segmentboogvensters. Het huis draagt het ankerjaartal 1742. Omstreeks 2017 is de hoeve door brand verwoest. Op het terrein van de hoeve ligt de motte van het oude kasteel.