Prickenis / Klein Geitsbach
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Prickenis / Klein Geitsbach
Locatie
Adres: Prikkenis 1, 6412 PT
Heerlen
Gemeente Heerlen
Provincie Limburg

Het voormalige kasteelterrein is gelegen in de gemeente Heerlen tussen de A76 en de N281 ten noorden van de spoorlijn van Maastricht naar Heerlen.
Typologie

Het huis was waarschijnlijk een eenvoudige edelmanswoning met bijbehorende hoeve.
Op de beschikbare kaarten uit de 19e eeuw is er sprake van een gecomplceerde plattegrond van gebouwen, die rondom een drietal binnenplaatsen zijn gegroepeerd. Niet duidelijk is waar de locatie van het oorsprokelijk woongebouw was.
Etymologie
De naam van het huis is afgeleid van de familie Prick, een van de eerste eigenaren van het huis. Prickenis betekent: Huis van Prick.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: november 2017

Het huidige in metselwerk uitgevoerde woongebouw heeft twee bouwlagen onder een met pannen gedekte wolfsdak. De smalle voorgevel is onderverdeeld in twee venstertraveeën. De van luiken voorziene vensters zijn aangebracht in de negentiende eeuw. Het woonhuis is witgepleisterd. Rechts van het woongebouw bevindt zich een dwarse vleugel met de toegang naar de achter het woonhuis aanwezige binnenplaats. Rondom deze binnenplaats bevinden zich nog de overgebleven bedrijfsgebouwen van het oude huis, dat oorspronkelijk uit drie verschillende door gebouwen omgeven binnenplaatsen was samengesteld. Een nog aanwezige gevelsteen toont de afbeelding van een ridder met de tekst 'Prickenis 1381'