Hoenshuis, 't
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hoenshuis, 't
Locatie
Adres: Hoensweg 17, 6367 GN
Voerendaal;
Gemeente Voerendaal;
Provincie Limburg

Het voormalige kasteelterrein van kasteel Hoenshuis is gelegen ten noordwesten van de plaats Voerendaal en de spoorlijn Voerendaal-Ransdaalde op het kruispunt van de Steinweg en de Hoensweg.
Typologie

Aangenomen wordt, dat er sprake moet zijn geweest van een versterkt huis.
Etymologie
De naam van het kasteel is ontleend aan de naam van een van de eerste bewoners van het huis, de familie Hoen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: december 2016

Het huidige huis is een besloten hoeve, bestaande uit vier rondom een binnenplaats gebouwde vleugels. De binnenplaats is toegankelijk via een poort waarboven een duivenverblijf is gebouwd. De twee torentjes die op het oorspronkelijke poortgebouw aanwezig waren, zijn in de loop der tijd verwijderd. Ook van de oorspronkelijke omgrachting van het complex zijn geen restanten meer aanwezig. Het aan de zuidzijde aanwezige herenhuis bestaat uit twee bouwlagen, terwijl de omringende bedrijfsvleugels één bouwlaag tellen. Door de verbouwing ervan tot clubhuis zijn met name aan de zijde van de binnenplaats grote wijzigingen doorgevoerd op het in de negentiende eeuw gerealiseerde gebouwencomplex.