Warenberg / Waremberg, Waremborg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Warenberg / Waremberg, Waremborg
Locatie
Adres: Heythuizerweg 2, 6081 NG
Haelen
Gemeente Leudal
Provincie Limburg

Het nog aanwezige voorhof van het voormalige Huis Warenberg is gelegen tussen de dorpen Haelen en Baexem enerzijds en Horn en Heythuysen anderzijds, direct langs de N279. Overeenkomstig de kadastrale minuutkaart gemeente Haelen, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 02, was de hoofdburcht gelegen ten noorden van het thans nog aanwezige voorhof.
Typologie
 (aangenomen)
Het oorspronkelijke kasteel bestond uit een omgracht terrein met rondom een binnenplaats gegroepeerde bebouwing. Ten zuiden ervan lag het thans nog aanwezige voorhof. Een rechthoekige omgrachtte tuin lag ten noorden ervan.
Etymologie
Er is geen informatie beschikbaar waaruit kan worden afgeleid waar de naam Warenberg vanaf is geleid.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 15-04-2004

Van het in de negentiende eeuw gesloopte kasteel is alleen nog de uit de negentiende eeuw bestaande bebouwing van het voorhof aanwezig. Dit betreffen de in een u-vorm rondom een binnenplaats gegroepeerde eenlaagse gebouwen, die worden afgedekt door een zadeldak voorzien van pannen.