Groethof / Gruythof, de Spieker / Spyker
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Groethof / Gruythof, de Spieker / Spyker
Locatie
Adres: kruispunt Groethofstraat / Winkelveldstraat op industrieterrein Veegtes-het Ven
Venlo
Gemeente Venlo
Provincie Limburg

Het huis lag ten noorden van Venlo, tussen de A67 en de N271, ten noordoosten van het kruispunt van de huidige Groethofstraat met de Winkelveldstraat in het huidige industrieterrein Veegtes-Het Ven. In verband met het onbreken van informatie zijn geen hoekpunten van het voomalige kasteelterrein aangegeven.
Typologie
 (oorspronkelijk een hof)
 (tot woning verbouwde 'Spieker')
Het na de Tweede Wereldoorlog gesloopte huis was waarschijnlijk een tot woning verbouwde "Spieker", die onderdeel heeft gevormd van het oorspronkelijke landgoed Groethof.
Etymologie
De naam van de oorspronkelijk op deze locatie aanwezige boerderij is ontleend aan de naam van het kruid (gruit of groet) dat in de Middeleeuwen aan bier werd toegevoegd en dat hier waarschijnlijk werd verbouwd en in het na de Tweede Wereldoorlog gesloopte bouwwerk "de Spieker of Spyker" werd opgeslagen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: april 2012

Van de Spyker en de overige gebouwen van het Groethof zijn geen restanten meer aanwezig.