Bol(len)berg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Bol(len)berg
Locatie
Adres: Boekhorstweg ongen., 6100 AA
Echt (Maria-Hoop)
Gemeente Echt-Susteren
Provincie Limburg

De locatie van het voormalige mottekasteel is gelegen aan de weg tussen Mariahoop en Montfort.
Typologie

Er is sprake van een kunstmatig opgeworpen heuvel met daarom heen een brede gracht en daarom heen weer een aarden wal. Op deze heuvel heeft ooit een "kasteeltoren" gestaan.
Etymologie
Aangenomen wordt, dat de naam is afgeleid van de in Limburg vanouds voor een motte gebruikelijke naam "bolberg". Waarschijnlijk is de naam pas later ontstaan toen het kasteel al verdwenen was en er geen gegevens meer beschikbaar waren over de oorspronkelijke naam van het kasteel.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juni 2013

Van de oorspronkelijke motte Bollenberg zijn alleen nog restanten aanwezig langs de weg van Mariahoop naar Montfort. Deze restanten bestaan uit een kunstmatig opgehoogde, thans begroeide heuvel, die omgeven wordt door een brede gracht en een aarden wal. De nog aanwezige 125 m lange toegangsweg wordt geflankeerd door wallen. Of er in de heuvel nog funderingsrestanten van het voormalige kasteel aanwezig zijn, is niet bekend.