Passarts-Nieuwenhagen
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Passarts-Nieuwenhagen
Locatie
Adres: Passartweg 56-56a, 6413 NX
Hoensbroek
Gemeente Heerlen
Provincie Limburg

Het huis is gelegen in wijk Passart, dat onderdeel vormt van het Heerlense stadsdeel Heerlerheide, ten zuiden van de N276 en ten oosten van de N298.
Typologie
 (Betreft de oorspronkelijke bebouwing in de 14e eeuw)
 (Betreft het oorspronkelijke door een dubbele gracht omgeven huis.)
De eerste bebouwing uit de 14e eeuw bestond waarschijnlijk uit een omgrachte woontoren. In de loop der tijd is dat huis uitgebreid tot een door een dubbele omgrachting omgeven riddermatig huis met voorburcht. Het huidige herenhuis met voorburcht stamt grotendeels uit de 17e eeuw en is na de brand in 1679 gebouwd op het oorspronkelijke souterrain.
Etymologie
De naam van het goed is ontstaan na de 16e eeuw en is een samenvoeging van de namen van een tweetal families die het huis in de vorige eeuwen hebben bewoond.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: oktober 2017

Het huidige complex bestaat uit een boven een souterrain aanwezige rechthoekig in metselwerk uitgevoerd gebouw van drie bouwlagen, dat wordt afgedekt door een van pannen voorzien mansardedak. Aan de zuidoostzijde bevindt zich een uitbouw van èèn bouwlaag boven het souterrain, dat wordt afgedekt door een van pannen voorzien lessenaarsdak. De in de gevel aanwezige segmentboogvensters hebben een hardstenen omlijsting. De gevels van het rechthoekige gebouw zijn rood gepleisterd.
In het souterrain bevinden zich een drietal ruimten voorzien van in metselwerk uitgevoerde tongewelven.
Aan de noordzijde van het huis bevindt zich een u-vormige voorburcht met eenlaagse in baksteen uitgevoerde bebouwing, die wordt afgedekt door van pannen voorziene schilddaken. Toegang tot het complex vindt plaats middels halverwege de middenvleugel aanwezige uitspringende poortgebouw van twee lagen boven de poort, dat wordt afgedekt door een van leien voorziene mansarde tentdak.