Lichtenberg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Lichtenberg
Locatie
Adres: Lichtenbergweg 2, 6212 NG
Maastricht
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

De ruïne van het voormalige kasteel en de nog bestaande bijbehorende hoeve zijn gelegen ten zuiden van Maastricht, ten westen van de Maas, hoog op de St. Pietersberg even ten noorden van de mergelgroeve van de ENCI.
Typologie

Het van oorsprong alleen uit een woontoren bestaande kasteel is in de loop de tijd uitgebreid door een ommuurde burcht bestaande uit verschillende torens met tussenliggende gebouwen. Na de verwoesting van het kasteel door de Fransen in de zeventiende en achttiende eeuw is de thans nog aanwezige boerenhoeve gebouwd.
Etymologie
Over de naamgeving van het kasteel zijn meerdere verhalen in omloop. Zo zou de naam Lichtenberg zijn afgeleid van de Romeinse toren die hier op de berg zou moeten hebben gestaan en waarmee destijds lichtsignalen zouden zijn doorgegeven. Volgens een ander verhaal zou de naam zijn afgeleid van de oorspronkelijke naam Luchtenborg, wat zoveel betekent als “hooggelegen kasteel". In beide gevallen zou de naam van de eerste bewoners dan hiervan zijn afgeleid. Volgens een derde verhaal zou het kasteel zijn vernoemd naar de familie, die voor zover bekend de eerste bewoners van het kasteel zouden moeten zijn geweest.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: oktober 2015

Huidige functie:

Huidige functie:

Op de locatie van het voormalige kasteelterrein bevind zich nog de in 1985 gerestaureerde en in de tweede helft van de achttiende eeuw gebouwde gesloten kasteelhoeve. Het binnenterrein is bereikbaar via het uit twee lagen bestaande poortgebouw met geknikt schilddak. Rechts van het poortgebouw bevindt zich het woonhuis. De overige bouwdelen zijn stallen en dienstgebouwen. Aan de noordzijde van de binnenplaats bevindt zich de nog resterende torenruïne van het in de achttiende eeuw in verval geraakte kasteel. In de kasteelhoeve kan worden overnacht. De torenruïne is in gebruik als uitzichttoren.