Kelmont / Kelmonderhof
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Kelmont / Kelmonderhof
Locatie
Adres: Kelmonderhofweg 47, 6191 RB
Kelmond
Gemeente Beek
Provincie Limburg

Het huis ligt ten zuiden van Beek, ten oosten van de A2 en ten westen van de verbindingsweg tussen Beek en Schimmert.
Typologie
 (besloten hoeve)
Het huidige huis is een gesloten bouwhoeve. Er is geen reden om aan te nemen, dat dit hof een voorganger zou hebben gehad.
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: november 2014

De huidige gesloten bouwhoeve bestaat uit het aan de zuidoostzijde gelegen herenhuis, een aan de noordwest- en noordoostzijde aanwezige boerderij en een aan de zuidoostzijde aanwezige poortvleugel. Met uitzondering van het oostelijke gedeelte van de noordoostvleugel zijn de bakstenen gevels verfraaid met in mergel uitgevoerde hoekblokken en speklagen en in hardsteen uitgevoerde tussendorpelvensters. Het herenhuis heeft twee bouwlagen en wordt afgedekt door een gedeeltelijk schild-/zadeldak. Aan de zuidwestzijde is een uitgebouwde vierkante toren aanwezig, het voormalige trappenhuis. Halverwege de zuidoostvleugel bevindt zich het poortgebouw, dat boven het resterende gedeelte van deze vleugel uitsteekt. Het wordt afgedekt door een haaks op de gevel staand zadeldak. In de trapgevel aan de voorzijde bevindt zich het ankerjaartal 1618, een gevelsteen en een windvaan met hetzelfde jaartal. Op de verdieping van het poortgebouw zijn in de buitengevel kloosterkozijnen aanwezig, waarvan de onderste ramen zijn voorzien van gesmeed traliewerk. De ruimte boven de poort heeft een schouw met consoles. In de overwelfde kelder van het bouwdeel op de oosthoek zijn nog muurresten aanwezig van een gebouw, dat hier vóór de zeventiende eeuw heeft gestaan.