Dohm, De, / Doom, Den/ Alstehof,
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Dohm, De, / Doom, Den/ Alstehof,
Locatie
Adres: De Doom 44, 48, 50, 6419 EW
Welten;
Gemeente Heerlen;
Provincie Limburg

Het huis is gelegen ten zuiden van de Heerlijnse stadswijk Welten, ingesloten tussen de A79 in het noorden, de N281 in het oosten, de John F. Kennedylaan in het westen en de Tichelbeekstraat in het zuid.
Typologie

Het uit de veertiende eeuw stammende huis was een omgrachte adellijke woning.
Etymologie
De naam van het huis is waarschijnlijk afgeleid van het latijnse woord domus, hetgeen huis betekent.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juni 2017

Het huidige huis heeft een L-vormig plattegrond met een korte westelijke vleugel en een langere zuidelijke vleugel. Het in metselwerk opgetrokken gebouw heeft twee verdiepingen boven de kelders van een gebouw uit de veertiende eeuw. Het lange zuidelijke gedeelte heeft een leien schilddak, terwijl het korte westelijke gedeelte een zadeldak heeft dat aan de oostzijde wordt afgesloten met een trapgevel, die aan de zuidzijde schuin doorloopt tot op de begane grond. De ingang bevindt zich in de korte poot en bereikbaar via een trap met een bordes. Omstreeks 1800 is het grootste gedeelte van de oorspronkelijke ramen vervangen door schuifvensters met hardstenen omlijstingen. De kelderruimten worden overkluisd door verschillende typen in metselwerk uitgevoerde gewelven. In deze ruimten zijn nog schietgaten aanwezig uit de veertiende eeuw. In de achttiende en negentiende eeuw is het interieur van het herenhuis diverse malen verbouwd. De ten noorden van het herenhuis aanwezige hoeve bestaat uit rondom een binnenplaats gegroepeerde u-vormige in metselwerk uitgevoerde bebouwing. De in dit complex opgenomen vrijstaande schuur stamt is met gebruikmaking van oudere elementen opgetrokken uit Kunradersteen en baksteen. Deze bebouwing is eind negentiende eeuw opgetrokken nadat de bestaande bebouwing door brand was verwoest.