Stevensweert
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Stevensweert
Locatie
Adres: n.v.t.
Stevensweert
Gemeente Maasgouw
Provincie Limburg

Het Kasteel was gelegen in het westelijk gedeelte van de latere vesting Stevensweert, ter hoogte van de aansluiting van de Maaspoort(straat) op het Steffensweertplein. De aangegeven hoekpunten betreffen de globale hoekpunten van het kasteel omstreeks 1643 op basis van de manuscriptkaart van H.Janssens uit 1643 uit de collectie Bodel Nijenhuis.
Typologie
 (Het oorspronkelijke kasteel)
 (Uitbreiding eind middeleeuwen)
 (Verdere uitbreiding tot L-vormige burcht in 16e eeuw)
 (Begin zeventiende eeuw omgevormd tot vesting)
De oorspronkelijke woontoren uit begin veertiende eeuw werd in de vijftiende eeuw gesloopt en vervangen door een vierkante burcht bestaande uit een complex gebouwen, gegroepeerd rondom een binnenplaats. Omstreeks 1540 werd deze burcht aan de westzijde uitgebreid met diverse gebouwen en een zwaar rondeel. Begin zeventiende eeuw werd het kasteel grotendeels gesloopt en werden delen ervan opgenomen in diverse gebouwen die onderdeel vormden van de nieuwe vesting.
Etymologie
Het kasteel is genoemd naar het toenmalige gelijknamige dorp behorende tot de heerlijkheid Stevensweert gelegen op het "Eylandt St. Steffenswert".
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2013

Huidige functie:

Van het oorspronkelijke middeleeuwse kasteel resten momenteel nog een klein deel van de ronde toren op de hoek van het gouvernementsgebouw, een deel van de buitenmuur van de zuidvleugel met enkele schietgaten en een onder de huidige protestante kerk aanwezig keldertje met funderingsresten.