Stalberg, Huize
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Stalberg, Huize
Locatie
Adres: Stalbergweg 268, 5913 BW
Venlo
Gemeente Venlo
Provincie Limburg

Het huis is gelegen in het oostelijk gedeelte van de stad Venlo op een afstand van circa 1km vanaf het centrum. De aangegeven coordinaten betreffen de ingeschatte hoekpunten van het oorspronkelijke kasteelterrein, hetgeen omvatte de voorburcht, de hoofdburcht, een moestuin en een boomgaard. Een en ander is ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Venlo,1811-1832, Limburg, sectie D, blad 02, de Tranchot-kaart uit 1805 en Google Earth.
Typologie
 (betreft het oorspronkelijke huis uit de 14e eeuw)
 (betreft het buitenhuis uit de 17e eeuw)
Het oorspronkelijk uit de 14e eeuw stammende omgrachtte en weerbare huis is in de 17e eeuw vervangen door een omgracht representatief buitenhuis.
Etymologie
Naar wordt aangenomen is het huis vernoemd naar de familienaam van de bouwheer van het oorspronkelijke huis.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2012

Van het totale complex bestaande uit omgrachtte hoofdburcht, voorhof, moestuin en boomgaard is thans alleen nog aanwezig het begin 17e eeuw gebouwde rechthoekige herenhuis. Dit herenhuis heeft een oppervlakte van circa 10,60x16,40m en is opgebouwd uit een gedeeltelijk boven het maaiveld gelegen kelderruimte, een woonruimte en een grote zolderruimte. Het geheel wordt afgedekt door een pannen zadeldak met tuitvormige topgevels aan voor- en achterzijde. Zowel de kelderlaag als de woonverdieping is onderverdeeld in drie traveeën, waarbij het middelste en het zuidelijke travee zijn onderverdeeld in 2 ruimten en het noordelijke travee in 3 ruimten. De kelderruimten waren oorspronkelijk afgedekt door tongewelven, waarvan er in de loop der tijd een aantal zijn ingestort. Bij de recent uitgevoerde restauratie zijn de nog bestaande tongewelven in de twee westelijke kelderruimten gehandhaafd en aangepast. In de overige ruimten zijn moderne vloersystemen aangebracht. Verder is de zolderverdieping als slaapverdieping ingericht en zijn middels lichte scheidingswanden diverse slaapkamers gerealiseerd.