Alde(n)borch(t)
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Alde(n)borch(t)
Locatie
Adres: Biest 43, 6001 AP
Weert
Gemeente Weert
Provincie Limburg

He voormalige kasteelterrein is gelegen binnen de bebouwde kom van Weert, even ten zuiden van de Zuidwillemsvaart op circa 600m ten noordoosten van het centrum, ter plaatse van het voormalige fransiscaner klooster. Op de kadastrale minuutkaart gemeente Weert, 1811-1832, Limburg, sectie E, blad 03 is nog een deel van de voormalige omgrachting aangegeven.
Typologie
 (Niet duidelijk of er sprake is van een verdedigbare woning)
Omtrent de aard en vormgeving van het voormalige kasteel is geen informatie beschikbaar. Vanaf 1461 is het "hof" omgebouwd en uitgebreid tot een kloostercomplex, waarvan de gebouwen thans nog aanwezig zijn.
Etymologie
De naam is mogelijk later ontstaan ter onderscheiding van het later ten zuidwesten ervan gebouwde nieuwe kasteel van Weert, de Nijeborg.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: november 2012

Huidige functie:

Het op het kasteelterrein vanaf 1461 uit het voormalige "Hof Aldeborch" opgebouwde kloostercomplex bestaat uit een aantal langwerpige kloostervleugels met als centrum een laatgotische kloosterkerk.