Nijenborg / Weert
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Nijenborg / Weert
Locatie
Adres: Biest 1, 6001 AN
Weert
Gemeente Weert
Provincie Limburg

De kasteelterrein met de ruïne van Nijeborg is gelegen aan de rand van het centrum van Weert. De coördinaten van de hoekpunten van het door een gracht omgeven kasteelterrein zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Weert, 1811-1832, Limburg, sectie E, blad 03 en Google Earth.
Typologie
 (Omgracht kasteel met voorburcht)
Omgracht kasteel bestaande uit hoofdburcht en voorburcht, waarbij de hoofdburcht bestond uit rondom een binnenplaats gegroepeerde gebouwen en met verdedigingstorens op de vier hoekpunten.
Etymologie
De benaming Weert is afgeleid van de plaats waar het kasteel werd gebouwd. Aangenomen wordt, dat de naam Nijeborg is gekozen om onderscheid te maken met het eveneens in het bezit van de heren van Horn zijnde "Hof Aldeborch" dat even ten noordoosten ervan was gelegen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: november 2012

Het omgrachte terrein van de ruïne van het voormalige kasteel Nijeborg is gelegen op de hoek van de Kasteelsingel en de Biest even ten noorden van het oude centrum van Weert. De toegang tot het kasteelterrein loopt over een stenen brug naar het terrein van de voormalige voorburcht via de restanten van de oorspronkelijke toegangspoort, welke is opgetrokken in metselwerk en is voorzien van een hardstenen rondboog. Verder zijn hierin nog restanten zichtbaar van twee uitkragende arkeltorentjes. Aan de hand van de nog resterende funderingsresten zijn van de hoofdburcht nog goed de verschillende hoektorens en de ringmuur herkenbaar. Op de fundering van de vierkante zuidtoren is in 1840 het thans nog aanwezige herenhuis gebouwd. Van de ronde in de negentiende eeuw weer opgemetselde westtoren is het oorspronkelijke Boheemse, in halve koepels eindigende tongewelf nog aanwezig.