Arenborg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Arenborg
Locatie
Adres: Arenborgweg 77-85, 5916 NL
Venlo
Gemeente Venlo
Provincie Limburg

Het huis ligt ten noordoosten van het centrum van Venlo, even buiten de bebouwde kom, ten zuiden van de A67 en ten westen van de grens met Duitsland. De coördinaten van de hoekpunten van het langwerpige rechthoekig omgrachte kasteelterrein met de daarop aanwezige kasteelboerderij zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Venlo,1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02 in combinatie met Google Earth.
Typologie
 (Waarschijnlijk herenhuis met hofstede)
Het complex bestaat in principe uit een U-vormige gebouw samengesteld uit drie afzonderlijke vleugels, waarvan de centraalgelegen zuidvleugel de hoofdvleugel is.
Etymologie
Naar wordt aangenomen is de naam van het Huis afgeleid van de mogelijke bouwheer ervan, zijnde Johannes Baptista van Arenbergh
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: april 2012

Het complex bestaande uit een zuid-, oost- en westvleugel is omgebouwd tot 5 wooneenheden, die door aparte families worden bewoond.