Het Stenen Huis / Vlodrop
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Het Stenen Huis / Vlodrop
Locatie
Adres: Kasteelweg 2, 6063 AB
Vlodrop
Gemeente Roerdalen
Provincie Limburg

Het huis is gesitueerd aan de zuidzijde van het kerkdorp Vlodrop, even ten westen van het stroomgebied van de Roer. De coördinaten van de hoekpunten van het totale kasteelterrein zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Vlodrop, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 01 in combinatie met Google Earth.
Typologie
 (Betreft het oorspronkelijke kasteel)
 (omgracht blokvormig huis)
Het thans nog aanwezige huis is gebouwd in de zeventiende eeuw en in de negentiende eeuw gemoderniseerd. Niet duidelijk is of dit huis is gebouwd op de locatie van het oorspronkelijke huis.
Etymologie
Aangenomen wordt, dat de naam van het kasteel is afgeleid van het materiaal (steen) waarvan de voorganger van het huidige kasteel als een van de eerste gebouwen in de omgeving werd uitgevoerd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: maart 2013

Het thans aanwezige huis stamt is gebouwd omstreeks 1664 en heeft een rechthoekige plattegrond. Het bestaat uit twee bouwlagen boven een overwelfd souterrrain en wordt afgedekt door een van leien voorzien schilddak. In breedterichting is het huis onderverdeeld in 5 traveeën, waarbij in het middelste travee van de voorgevel een vierkante buiten de gevel uitspringende toren is geplaatst. Deze toren steekt een verdieping uit boven de gootlijn van het huis en wordt bekroond door een torenhelm. Boven de in deze toren aanwezige in hardsteen uitgevoerde entree bevind zich een ovaalvormig bovenlicht met de wapensteen van Gerard Bordels, de bouwer van het huis, en het jaartal 1664. De in metselwerk uitgevoerde gevels zijn thans geel gepleisterd. De in de gevel aanwezige empirevensters stammen uit de negentiende eeuw. Het vóór het huis aanwezige plein wordt aan de westzijde geflankeerd door een bakstenen dienstgebouw uit de achttiende eeuw en aan de oostzijde door een dienstgebouw uit de negentiende eeuw.