Raay, de
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Raay, de
Locatie
Adres: Napoleonsbaan Zuid 26, 5991 ND
Baarlo
Gemeente Peel en Maas
Provincie Limburg

Het huis bevindt zich ten zuidwesten van Baarlo, aan de rand van het dorp, lang de doorgaande provinciale weg N273 naar Kessel. De coördinaten van de hoekpunten van het kasteelterrein inclusief omgrachting zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Maasbree, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 01 en Google Earth.
Typologie

Op grond van een landmeetkundige kaart uit 1725 kan worden afgeleid, dat er sprake moet zijn geweest van een omgracht complex bestaande uit een hoofdburcht aan de noordzijde, een voorburcht ten zuiden ervan en een tuin ten westen ervan. De hoofdburcht bestond daarbij uit een rechthoekig gebouw aan de westzijde en een U-vormige bebouwing aan de oostzijde.
Etymologie
Hoewel daarvoor in de beschikbare documenten geen nadere informatie is te vinden, zou de betekenis van Raay (net als bij Venray) afgeleid kunnen zijn van rode, hetgeen verwijst naar het rooien van bomen om een stuk land te ontginnen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: november 2011

Het huidige huis is een vierkant bouwwerk van drie verdiepingen op een souterrain onder een chaletdak met een dakruiter. De voorgevel heeft vijf traveeën met vensters voorzien van luiken. De ingang bevindt zich in het midden van de voorgevel en is via een trap bereikbaar. Het gebouw wordt afgedekt middels elkaar kruisende overstekende flauw hellende zadeldaken. Ten zuiden van het hoofdgebouw bevinden zich twee lage vleugels afgedekt door een zadeldak van pannen aan beide zijden van een binnenplein. Alle gebouwen van het complex zijn witgepleisterd. Tussen het hoofdgebouw en de beide gebouwen op het voorplein is een in glas opgetrokken bebouwing gerealiseerd. Deze bebouwing is doorgetrokken over de gehele westzijde van het hoofdgebouw.