Kolck, De
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Kolck, De
Locatie
Adres: Swolgenseweg 23, 5871 AK
Broekhuizenvorst
Gemeente Horst aan de Maas
Provincie Limburg

Het thans op het kasteelterrein aanwezige boerderijcomplex ligt ten zuidwesten van het centrum van Broekhuizenvorst aan de weg naar Swolgen. De aangegeven hoekpunten betreffen de buitenste hoeken van de rondom het huis aanwezige gracht volgens de kadastrale minuut, gemeente Broekhuizen, 1811-1825, Limburg, sectie B, blad 01.
Typologie
 (Omtrent de aard en omvang van het oorspronkelijke huis van voor 1712 zijn geen gegevens bekend.)
De typologie van het oorspronkelijke huis is onbekend. Aan de hand van een tekening van Abraham de Haen uit de eerste helft van de 18e eeuw in combinatie met de kadastrale minuutkaart van de gemeente Broekhuizen,1811-1825, Limburg, sectie B, blad 01, kan een indruk worden verkregen van de vormgeving van het begin 18e eeuw gebouwde herenhuis dat begin 20e eeuw werd afgebroken. De vormgeving van het thans op de locatie van dit herenhuis gebouwde boerderijcomplex is zichtbaar op de afbeelding van Google Earth en de luchtfoto, zoals opgenomen in Flokstra 1988-1992, 107.
Etymologie
Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit de oorsprong van de naam van het huis zou kunnen worden afgeleid. Het vermoeden bestaat, dat de naam is afgeleid van het waterrijke gebied, waarin het eerste huis is gebouwd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juni 2011

Huidige functie:

De huidige boerderij bestaat uit een rondom een binnenplaats gegroepeerd aantal gebouwen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het is te bereiken via een lange oprijlaan en een brug. Links van de ingang bevindt zich het huidige huis, een rechthoekig bouwlichaam van een verdieping op een souterrain onder een zadeldak, dat is gedekt met pannen. Het huis is verbonden met de lagere vleugels en is grotendeels nog omgracht.