Hegge, Grote / Oude Hegge
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hegge, Grote / Oude Hegge
Locatie
Adres: Waterstraat 9, 6017 AJ
Thorn
Gemeente Maasgouw
Provincie Limburg

Het huis is gelegen ten zuiden van het centrum van het stadje Thorn aan de rand van de bebouwde kom. De aangegeven coördinaten betreffen de hoekpunten van het oorspronkelijk omgrachte kasteelterrein en zijn gebaseerd op de kadastrale minuutkaart gemeente Thorn, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02 in combinatie met Google Earth.
Typologie
 (Betreft het mogelijk voor de verwoesting van 1589 aanwezige oorspronkelijke Huis)
 (Betreft het huis na de restauratie van 1689)
Aangenomen wordt, dat het al begin veertiende eeuw vermelde oorspronkelijke huis een woontoren is geweest, die in de zestiende eeuw gedeeltelijk werd verwoest en in de zeventiende eeuw werd gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid.
Etymologie
De naam Grote of Oude Hegge is afgeleid van de oorspronkelijke naam van het goed de Hegge (ofwel weiland). Nadat het goed eind veertiende/ begin vijftiende eeuw in twee delen werd onderverdeeld, ontstond het onderscheid tussen Grote (Oude) Hegge en Kleine (Nieuwe) Hegge.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: februari 2013

Even ten zuiden van Thorn ligt op een gedeeltelijk omgracht terrein de kasteelhoeve De Grote Hegge. Het is een gebouw dat bestaat uit twee haakse op elkaar staande vleugels, waarvan het oostelijk gelegen hoofdgebouw bestaat uit een rechthoekig gebouw van twee verdiepingen boven een souterrain/kelder dat is voorzien van een met pannen afgedekt zadeldak. De bel-étage is bereikbaar via een trapje. Aan weerskanten van de deur een venster met natuurstenen roedeverdeling en luiken. De lagere haakse vleugel heeft twee verdiepingen en is eveneens voorzien van een met pannen afgedekt zadeldak. Bijna het gehele huis is opgetrokken uit mergelsteen. Het huis en de dienstgebouwen zijn gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats.