Genneperhuis, 't / Immelhagen
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Genneperhuis, 't / Immelhagen
Locatie
Adres: Einde Genneperhuisweg 6591 BS
Gennep
Gemeente Gennep
Provincie Limburg

De restanten van het Genneperhuis liggen in de uiterwaarde aan de oostzijde van de Maas op een afstand van circa 3,5 km ten noordwesten van het centrum van Gennep ter hoogte van de uitmonding van de Niers in de Maas. De hoekpunten van de vesting zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaarten: gemeente Gennep,1811-1832, Limburg, sectie B, blad 01, gemeente Ottersum, 1811-1832, Limburg, sectie A, blad 04 en Google Earth.
Typologie
 (Woning van de door de Duitse keizer benoemde prefect)
 (In de loop der tijd uitgebreide versterking )
 (Verdere versterking met grachten, bastions, hoornwerken en kroonwerk tot vesting)
De oorspronkelijke ronde toren werd uitgebouwd tot een kasteel met voorburcht, waaraan in de loop der tijd diverse grachten, aarden wallen met bastions, een hoornwerk en kroonwerk werden toegevoegd zodat een vesting ontstond.
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: februari 2012

Van de ooit zo sterke en omvangrijke vesting zijn in de rechter uiterwaarde van de Maas alleen nog contouren in het landschap waar te nemen met hier en daar nog wat restanten baksteen. Voor het geoefende oog zijn nog zichtbaar de contouren van geulen en bulten van de voormalige grachten en verdedigingswerken. Dit geld met name aan de noordzijde van de Niers voor de contouren van het voormalige grote kroonwerk.