Borch, Ter / De Berg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Borch, Ter / De Berg
Locatie
Adres: Lanterdijk 6, 6116 AH
Roosteren
Gemeente Echt-Susteren
Provincie Limburg

Het kasteelterrein is gelegen ten zuiden van de bebouw kom van de tot de gemeente Echt-Susteren behorende woonkern Roosteren, ten zuiden van de Provincialeweg N298 en ten westen van het Julianakanaal en Rijksweg A2. Daar de nodige informatie ontbreekt, is het niet mogelijk om hoekpunten van het voormalige kasteelterrein aan te geven.
Typologie
 (Oorspronkelijk een hof)
 (Op de plaats van het hof tot 1632)
 (buitenhuis in 19e eeuw)
Hoe het oorspronkelijke kasteel uit de veertiende eeuw "Den hoff ter Borch" er heeft uitgezien is niet bekend. Dit geldt evenzo voor het daarna in de zeventiende eeuw gebouwde huis. De huidige kasteelachtige landhuis stamt uit ca. 1880.
Etymologie
Aangenomen wordt, dat er sprake moet zijn geweest van een versterkt huis (borg) en dat de naam hiervan is afgeleid.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juni 2013

Het bestaande in 1880 gebouwde landhuis, bestaat in hoofdlijnen uit een rechthoekig gebouw van 9 traveeën met in de voorgevel op de noordoost- en zuidoosthoek een naar voren geplaatste vierkante toren. Het rechthoekige gedeelte heeft twee bouwlagen en is voorzien van een plat dak. De beide hoektorens hebben drie bouwlagen en worden afgedekt door een helmvormig dak voorzien van een uiachtige bekroning. Het rechthoekige gebouw heeft over een breedte van 3 traveeën halverwege de lengte van het gebouw 3 bouwlagen, die worden afgedekt door een zadeldak met een trapgevel aan de voor- en achterzijde. Deze trapgevels zijn voorzien van overhoekse pilasters en natuurstenen versieringen. Het is niet bekend, of er in het huidige landhuis onderdelen van het oorspronkelijke kasteel zijn opgenomen. Het bijgebouw is gesitueerd aan de zuidoostzijde van het hoofdgebouw en bestaat uit een U-vormige complex gebouwen gegroepeerd rondom een binnenplein met de openzijde richting het noorden. Deze gebouwen tellen twee bouwlagen en worden afgedekt door een zadeldak dat aan de voorzijde met een trapgevel wordt beëindigd.